آنیل ظروف استیل

در پروسه تولید ظروف استیل به روش هیدروفرم، قطعه خام اولیه به فرم تنه کشش شده از ورق استیل می باشد که به کمک سیال پر فشار قطعه خام اولیه به شکل حفره درون قالب در دستگاه هیدروفرم در می آید.

در این حالت اگر قطعه خام اولیه به درستی آنیل نشده باشد، قطعه درون قالب پاره شده و یا به درستی فرم نمی گیرد.

هیدروفرم

بازپخت یا آنیل کردن ( Annealing) یک فرآیند عملیات حرارتی است که منجر به تشکیل میکرو ساختار های تعادلی شامل فریت و سمانتیت ولی با توزیع های متفاوت می شوند. همچنین خواص فیزیکی و گاهاً شیمیایی یک فولاد را تغییر می‌دهد تا شکل‌پذیری آن افزایش یابد و سختی آن کاهش یابد تا کارایی آن بیشتر شود.

در واقع واژه آنیل دارای معنی و کاربرد وسیعی است. بدین صورت که به هر نوع عملیات حرارتی که منجر به تشکیل ساختاری بجز مارتنزیت و با سختی کم و انعطاف پذیری زیاد شود اطلاق می شود. عملیات حرارتی آنیل به سری فرآیند های مشخص تر و دقیق تر تقسیم می شود. این تقسیم بندی براساس دمای عملیات، روش سرد کردن، ساختار و خواص نهایی است.

گروه صنعتی رادمهر مبتکر ماشین آلات نوین در خصوص پروسه آنیل تنه استیل می باشد و امکان ساخت دستگاه آنیل تحت خلاء(گاز خنثی) جهت جلوگیری از سیاه شدن سطح کار نیز فراهم می باشد.

لطفا جهت مشاوره فنی و آگاهی ار نحوه ساخت ماشین آلات ما با واحد فروش  در ارتباط باشید.


تعدادی از مشتریان دستگاه القایی آنیل :

  • جناب طهماسبی- دو دستگاه آنیل ظروف استیل
  • جناب خداکرمی-تهران-یک دستگاه کوره القایی آنیل ظروف استیل
  • جناب پیلو-تهران-یک دستگاه کوره القایی آنیل ظروف استیل
  • شرکت نفیس-تهران-یک دستگاه کوره القایی آنیل ظروف استیل
  • جناب زرگریان-تهران-یک دستگاه کوره القایی آنیل ظروف استیل
  • جناب یادگاری- تهران – دو دستگاه آنیل ظروف استیل
  • جناب کرمیان- تهران – دو دستگاه آنیل ظروف استیل