نحوه انتخاب کابل مناسب دستگاه

جدول انتخاب کابل یکی از جدول های مهمی است که هنگام کابل کشی باید مورد توجه قرار بگیرد!

در این آموزش برق صنعتی در مورد سطح مقطع سیم و کابل آموزش خواهیم دید، اگر میخواهیم کابل کشی را در مکانی انجام دهیم پیشنهاد می شود حتما نگاهی به جدول محاسبه سطح مقطع کابل ها بیاندازید و طبق مسافتی که دارید با استفاده از این جدول ، سیم و کابل مورد نظر تان را انتخاب نمایید.

انتخاب سطح مقطع کابل بر اساس مسافت
در ویدیوی زیر نحوه انتخاب کابل مناسب بر اساس جدول را خدمت تان توضیح دادیم.